Music

May 9th, 2015

Throughout my adult life, music has been a important interest of mine. It has mostly been singing, but also instruments. See the following.

  1. Lisa
    March 18th, 2011 at 16:28 | #1

    Mycket intressant! Och vilken stämma är det nu du sjunger? 😉

  2. September 14th, 2011 at 22:40 | #2

    Bas, andrabas om jag får en chans till det, men det visste du ju. Fast jag har provat på counter också. Offentligt. En gång. Ett stycke. Vet inte om det bör vara mer än så… Det hänger på sångarbröderna i Ensemble CSV.

Comments are closed.